Centerscape otevírá novou centrálu v Berlíně

NEWS

Centerscape otevírá novou centrálu v Berlíně a rozšiřuje své maloobchodní portfolio na 137 objektů v investičním objemu 550 milionů eur

Díky své poloze mezi třemi zeměmi “Německem – Polskem – Českou republikou” se berlínská pobočka stala ideální strategickou základnou pro budoucí investiční rozhodnutí v oblasti Evropy a centrální spojnicí mezi pobočkami v Hannoveru, Norimberku a Varšavě.

Tým sídlící v německém hlavním městě pod vedením výkonného ředitele Grahama Douglase a

finanční ředitelky Mayi Mitevy si je vědom výhod tohoto umístění.

“Prostřednictvím našeho růstu, profesionality a rozšiřující se sítě se snažíme stát se trvale investorem do maloobchodu číslem jedna.” říká výkonný ředitel G. Douglas.

Centerscape je předním investorem, developerem, vlastníkem a správcem maloobchodních objektů obchodujících převážně s potravinami, který disponuje vlastními týmy pro řízení projektů, majetku a objektů. Abychom posílili a rozšířili tento zkušený tým, zaměstnali jsme dalších 12 nových pracovníků.
Share by: