SPRÁVA

SPRÁVA

Centerscape spravuje více než 392.000 čtverečních metrů maloobchodních objektů pro řadu evropských předních obchodníků.

DLOUHODOBÝ ZÁVAZEK

Mnozí z evropských největších maloobchodních prodejců důvěřují společnosti Centerscape, že úspěšně spravuje jejich prostory s vyhrazenými objekty a majetkem, se kterým mohou nájemci disponovat.

Rozumíme maloobchodu a svoji prací přesvědčujeme naše nájemce, že se nemusí starat o každodenní údržbu objektů, ale mohou se soustředit pouze na to, co umějí nejlépe — na svůj obchod.
ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • 165 objektů s čistou plochou k pronájmu o velikosti více než 392.000 čtverečních metrů
  • 75% příjmu pochází od nájemců provozujících maloobchod

SJEDNOCUJEME ZÁJMY S NAŠIMI NÁJEMCI

Wybieramy nasze nieruchomości starannie, aby mieć pewność, że generują odpowiednie wyniki. Zanim dokonamy zakupu, przeprowadzamy szczegółową analizę lokalizacji w oparciu o zmiany demograficzne, siłę lokalnej gospodarki, konkurencję, podaż i popyt w regionie, jak również szczegółową analizę przepływu środków pieniężnych. Współpracujemy również z detalistami, aby zagwarantować, że nasze budynki spełniają ich wymagania dotyczące całego cyklu życia nieruchomości.

Jako inwestor długoterminowy Centerscape łączy staranny wybór nieruchomości, najwyższej jakości aktywa wewnętrzne i zarządzanie nieruchomościami w celu stworzenia i utrzymania wartości przez cały cykl życia nieruchomości. W ten sposób nie tylko pomagamy detalistom zmaksymalizować rentowność ich sklepów, lecz również zabezpieczamy pewny, długoterminowy strumień dochodów dla naszych partnerów 

KDO CO DĚLÁ

Správci majetku zodpovídají za smlouvy, pronájem, rozpočty, rozšíření či přemístění objektů. Udržují pravidelný kontakt s našimi nájemci, aby zajistili, že naše objekty jsou upraveny dle jejich měnících se požadavků.
Správci objektů zodpovídají za bezproblémové poskytování administrativních služeb našim nájemcům, včetně faktur za nájem, přehledů provozních nákladů objektů a pojištění.
Projektoví manažeři prakticky zajišťují hladký průběh konstrukce a výstavby. Jsou k dispozici nájemcům a zajišťují, že případné problémy se po oznámení v krátké lhůtě vyřeší.

Share by: