Centerscape: Amanda Spring zasila szeregi Centerscape jako szef inwestycji dla Polski i Czech

AKTUALNOŚCI

Centerscape: Amanda Spring zasila szeregi Centerscape jako szef inwestycji dla Polski i Czech

Amanda Spring jest Brytyjką posiadającą kwalifikacje zawodowe biegłego rzeczoznawcy z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości, z których większość zajmowała się rynkami Europy Środkowej i Wschodniej. Była dyrektorem zarządzającym w Teesland iOG Europa Środkowa. W zakres jej obowiązków wchodziło ustanawianie funduszu dla Europy środkowej i zarządzanie nim, a także zakładanie biur w całym regionie.

Amanda Spring znakomicie orientuje się w zakresie wszystkich klas aktywów i posiada udokumentowaną wiedzę na temat wielu rnabyć na rynku transgranicznym. Przez pewien czas pracowała również w prywatnej firmie zajmującej się nieruchomościami jako dyrektor dla Europy Wschodniej i przez wiele lat zbierała doświadczenie na rynku rosyjskim na stanowisku dyrektora zarządzającego biura DTZ Moscow.
Share by: