INWESTYCJE

INWESTYCJE

Centerscape jest wiodącym inwestorem i właścicielem osiedlowych centrów handlowych w Niemczech, Polsce i Czechach, w których głównymi najemcami są sklepy spożywcze.

KONCENTRACJA NA SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO

Spółka Centerscape jest obecnie właścicielem i zarządcą ponad 346.559 mkw. nieruchomości w całym kraju, a naszymi najemcami są największe sieci detaliczne. Centerscape inwestuje w najlepsze w swojej klasie nieruchomości handlowe nowoczesnego formatu, o bardzo dobrej dostępności i widoczności, na rynkach charakteryzujących się dużym zaludnieniem.

Firma inwestuje długoterminowo w niecykliczne, wynajmowane dużym głównym najemcom nieruchomości, które zapewniają stabilne, zdrowe przepływy środków pieniężnych od detalistów na podstawie wysokiej jakości umów.
KRYTERIA INWESTYCYJNE
  • Od 500 000 EUR bez górnej granicy
  • Wynajmowane głównie przez czołowych detalistów branży spożywczej
  • Na obszarach silnych pod względem gospodarczym i demograficznym
Czy posiadają Państwo nieruchomość lub portfolio, które spełnia powyższe kryteria? Jeśli tak, prosimy o kontakt z naszym zespołem odpowiedzialnym za inwestycje i zakupy.
Park handlowy w Blankenfelde-Mahlow w pobliżu Berlina.
W uzupełnieniu do inwestycji i projektów deweloperskich w zakresie nowych budynków kupujemy również i przebudowujemy starsze nieruchomości z najemcami podpisującymi krótsze umowy najmu. Inwestując na różnych etapach cyklu życia nieruchomości, Centerscape jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków rynku inwestycyjnego.

CENTERSCAPE INWESTUJE W

Stabilne nieruchomości wynajmowane długookresowo
Ukończone i funkcjonujące nieruchomości z okresami pozostałego najmu powyżej 10 lat.

Projekty pod klucz
Zakup nieruchomości w budowie, które zostaną ukończone w ciągu najbliższych 6–12 miesięcy.

Projekty proaktywnego zarządzania aktywami
Starsze nieruchomości w gęsto zaludnionych miejscach, z umowami najmu krótszymi niż 10 lat i potencjalną wolną powierzchnią, która może wymagać inwestycji, przebudowy i ponownego wynajmu.

Projekty deweloperskie
Nieruchomości, które mają dopiero zostać zbudowane, lecz z zabezpieczonym gruntem, pozwoleniem na budowę i umową najmu z głównym najemcą. Więcej informacji na temat naszych projektów deweloperskich
Share by: