ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

Centerscape zarządza ponad 392 000 mkw. powierzchni handlowej dla wielu największych detalistów w Europie.

DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIE

Wielu spośród największych detalistów w Europie powierzyło Centerscape efektywne zarządzanie swoimi placówkami, przy udziale dostępnych dla najemców, dedykowanych osób zarządzających nieruchomościami i aktywami.

Rozumiemy branżę handlu detalicznego i dokładamy wszelkich starań, aby nasi najemcy nie musieli zaprzątać sobie głowy bieżącym utrzymaniem nieruchomości, lecz mogli po prostu skupić się na tym, co robią najlepiej – zarządzaniu swoimi firmami.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • 165 nieruchomości o powierzchni najmu netto ponad 392.000 mkw.
  • 75% dochodów pochodzi od najemców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży detalicznej żywności.

WSPÓLNY INTERES CENTERSCAPE I NAJEMCÓW

Wybieramy nasze nieruchomości starannie, aby mieć pewność, że generują odpowiednie wyniki. Zanim dokonamy zakupu, przeprowadzamy szczegółową analizę lokalizacji w oparciu o zmiany demograficzne, siłę lokalnej gospodarki, konkurencję, podaż i popyt w regionie, jak również szczegółową analizę przepływu środków pieniężnych. Współpracujemy również z detalistami, aby zagwarantować, że nasze budynki spełniają ich wymagania dotyczące całego cyklu życia nieruchomości.

Jako inwestor długoterminowy Centerscape łączy staranny wybór nieruchomości, najwyższej jakości aktywa wewnętrzne i zarządzanie nieruchomościami w celu stworzenia i utrzymania wartości przez cały cykl życia nieruchomości. W ten sposób nie tylko pomagamy detalistom zmaksymalizować rentowność ich sklepów, lecz również zabezpieczamy pewny, długoterminowy strumień dochodów dla naszych partnerów 

KTO SIĘ CZYM ZAJMUJE?

Kierownicy ds. aktywów są odpowiedzialni za umowy, najem, budżety, rozbudowę i repozycjonowanie nieruchomości. Utrzymują stały kontakt z naszymi najemcami, aby zapewnić, że nasze nieruchomości są dostosowane do ich zmieniających się wymagań.
Kierownicy ds. nieruchomości są odpowiedzialni za zapewnienie naszym najemcom sprawnej obsługi administracyjnej, w tym w zakresie faktur czynszowych, rachunków kosztów operacyjnych nieruchomości i ubezpieczenia.
Kierownicy projektów są odpowiedzialni za dopilnowanie, by budowa i konserwacja budynku przebiegały sprawnie. Są w każdej chwili dostępni dla najemców, dzięki czemu wszelkie problemy, które mogłyby się pojawić, są niezwłocznie rozwiązywane.
Share by: